WORKS
Meijiza Theater "Kurokawa no Techo" Installation
2006 / Tokyo