WORKS
ANESIA TSUKIJI STATION RESIDENCE
2019 / Tsukiji